Návod pre montáž turbodúchadla.

 • Pred montážou turbodúchadla je potrebné zistiť dôvod poškodenia starého turbodúchadla a následne ho aj odstrániť.

  (mazanie, zakarbónovanie / nečistoty v olejovej sústave, nasávanie nečistôt, zanesené DPF / katalizátor, vstrekovače …........) Tvrdeniam typu „ má to veľa kilometrov, preto to odišlo „ pristupujte opatrne ušetrite si neskoršie reklamácie.

 • Vymeňte olej, olejový a vzduchový filter!

 • Prečistite DPF filter alebo katalizátor, ak bol príčinou poškodenia turbodúchadla.

 • Používajte vždy nové tesnenia ( nepoužívajte tmely, silikóny)!

 • Vyčistite prívodové olejové trúbky/ pri určitých typoch motorov je potrebné ich vymeniť.

 • Skontrolujte funkčnosť odvetrania kľukovej skrine.

 • Premažte turbodúchadlo pred montážou!

 • Po naštartovaní nechajte bežať motor na voľnobehu 30-60 minút.

 • Skontrolujte tesnosť spojov!

 • Prvých 300km nepresahujte otáčky motora nad 3000.

 • Pokiaľ tá istá závada pretrváva aj po montáži nového turbodúchadla, urobte prvý bod. Ak závada stále pretváva nebola chyba v turbodúchadle.

Dodržaním týchto postupov sa vyhnete následným komplikáciám a reklamáciám. Postup montáže sa môže líšiť, od typu automobilu a turbodúchadla. Preto montáž zverte odborníkovi. Žiadny video návod ( rady na fórach,...) nenahradia roky skúseností a prax v autoservise.

 • Montáž stredov turbodúchadla ( core, Chra ) smie vykonávať iba odborný servis.

 • Regulácia turba so snímačom pozície sa musí presne nastaviť na hodnotu predpísanou výrobcom.

 • Na elektrických reguláciách turbodúchadiel ( Siemens, Continental, Mahle ) je potrebné urobiť základné nastavenie.