Podmienky k vráteniu starého dielu – Turboduchadla.

-Staré turbodúchadlo musí byť odovzdané v zmontovanom stave.

-Staré turbodúchadlo musí byť odovzdané kompletné. ( ak je turbo dodavané s el. ventilom vracia sa aj ventil)

-Staré turbodúchadlo musí byť odovzdané bez poškodenia vonkajšieho obalu. ( odlomená časť, odrezaná časť obalu, prasknutý obal – zváraný, zlomený plastový obal el. ventilu turba, snaha o neúspešné odvrtávanie ….. ) poškodenie vnútorných dielov nie je problém.

-Vracia sa rovnaké turbodúchadlo aké bolo dodané alebo jeho ekvivalent.

Príklad:

Garrett 751851-5006S – KKK 54399700022 / ÁNO jedná sa o rovnaké turbodúchadlo iba výrobca je iný.

Garrett 713673-5006S – Garrett 721021-5008S / NIE jedná sa o rozdielne turbodúchadlo.

-Turbodúchadlo musí byť očistené tak, aby nedošlo k únikom oleja alebo iných náplni

-Turbodúchalo zabaľte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu prepravou.

-Záloha sa vracia až po skontrolovaní turbodúchala najneskôr do 14-tich pracovných dni.

-Vyplnenie vratkového formulára T.J. Číslo faktúry, číslo účtu, podpis

V prípade nesplnenia týchto podmienok vám nebude vrátena záloha.

Adresa pre vrátenie:

TURBOCENTRUM

HS Grand, Spol. sr.o.

Coburgová 84

91702 Trnava