STRED TURBA CHRA - A3116

Nový Kompletný a vyvážený stred turba ( nie repas ) !!!

nové

T1077