Postup pri reklamácii repasovaneho dielu

Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade,  ak je odstránená plomba z tovaru, alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru.

Turbodúchadlo je diel určený pre montáž v odbornom servise. V prípade reklamácie je nutné riadiť sa týmto postupom:

  • Uistite sa, že závada ktorá sa prejavuje je s určitosťou spôsobená chybou dielu.
  • Doklady potrebné k reklamácii sú: vyplnený a potvrdený záručný list a sprievodný list s popisom závady.
  • Tovar je potrebné doručiť na adresu prevádzky predajcu. Tovar zasielaný poštou / prepravnou firmou je potrebné dôkladné zabaliť, aby sa predchádzalo k jeho dodatočnému poškodeniu alebo úniku náplní.
  • Po prijatí reklamácie Vás budeme v priebehu 1-2 pracovných dní telefonicky informovať o stave prebiehajúcej reklamácie.
  • V prípade uznania reklamácie nových dielov, Vám vrátime hodnotu zaplateného tovaru. V prípade repasovaných dielov sa vymení reklamovaný diel za iný z rovnakými parametrami, poprípade sa opätovne opraví Váš pôvodný diel.
  • V prípade neuznania reklamácie, Vám bude ponúknutá možnosť vrátenia Vami reklamovaného tovaru v rozobratom stave alebo opravy tovaru.
  • Reklamácia Vám nebude prijatá pokiaľ: sme Vám tovar nepredali, tovar je po uplynutí záručnej doby, ste nevrátili starý diel v prípade repasovaných dielov alebo ste nepredložili vyplnené doklady potrebné k reklamácii.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok ( ak sú určené podľa používateľského manuálu ).

Reklamačný Technik:

Ján Hlavatý - mobil: 0948 164 042

Adresa pre reklamácie:

Turbocentrum, spol. s r.o.
Coburgová 5373/84
91702 Trnava

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.