Návod pre montáž turbodúchadla

 • Pred montážou turbodúchadla je potrebné zistiť dôvod poškodenia starého turbodúchadla a následne ho aj odstrániť. (mazanie, zakarbónovanie / nečistoty v olejovej sústave, nasávanie nečistôt, zanesené DPF / katalizátor, vstrekovače...) Tvrdeniam typu "má to veľa kilometrov, preto to odišlo" pristupujte opatrne ušetrite si neskoršie reklamácie.
 • Vymeňte olej, olejový a vzduchový filter!
 • Prečistite DPF filter alebo katalizátor, ak bol príčinou poškodenia turbodúchadla.
 • Používajte vždy nové tesnenia (nepoužívajte tmely, silikóny)!
 • Vyčistite prívodové olejové trúbky/ pri určitých typoch motorov je potrebné ich vymeniť.
 • Skontrolujte funkčnosť odvetrania kľukovej skrine.
 • Premažte turbodúchadlo pred montážou!
 • Po naštartovaní nechajte bežať motor na voľnobehu 30-60 minút.
 • Skontrolujte tesnosť spojov!
 • Prvých 300km nepresahujte otáčky motora nad 3000.
 • Pokiaľ tá istá závada pretrváva aj po montáži nového turbodúchadla, urobte prvý bod. Ak závada stále pretváva nebola chyba v turbodúchadle.

Dodržaním týchto postupov sa vyhnete následným komplikáciám a reklamáciám. Postup montáže sa môže líšiť, od typu automobilu a turbodúchadla. Preto montáž zverte odborníkovi. Žiadny video návod (rady na fórach,...) nenahradia roky skúseností a prax v autoservise.

 • Montáž stredov turbodúchadla ( core, Chra ) smie vykonávať iba odborný servis.
 • Regulácia turba so snímačom pozície sa musí presne nastaviť na hodnotu predpísanou výrobcom.
 • Na elektrických reguláciách turbodúchadiel (Siemens, Continental, Mahle) je potrebné urobiť základné nastavenie.

Navigácia

Nastavenia

Viac detailov
Neboli nájdené žiadne produkty.